MONTAJES ELECTRICOS CUADROS AUTOMATISMOS, S.L.

Kareaga Goikoa, 6

48970 BASAURI (BIZKAIA)

Tlf. 94 440 51 46

Fax 94 449 60 64

MECA S.L.